Elmerson

Rejestracja spółki w dowolnym zakątku świata jeszcze nigdy nie była tak prosta...

Raj podatkowy w praktyce

finger

Definicja raju podatkowego jest Ci już znana. Niemniej jednak, często pojęcie to kojarzone jest nie tylko z aspektami unikania podatków, ale nawet czarną strefą biznesu, włączając pranie pieniędzy.


A jak jest naprawdę?

Rajem podatkowym nazywamy państwo, w którym obowiązuje bardzo korzystny system podatkowy, czyli, krótko mówiąc, opodatkowanie jest dużo niższe od aktualnie obowiązującego w naszym kraju. Ponadto, raj podatkowy pozwala obniżyć również inne koszty oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:

 
  • Brak podatku dochodowego, bądź jego bardzo niską stawkę;
  • Brak wymiany informacji podatkowej z innymi krajami;
  • Brak wymiany informacji bankowej;
  • Ochrona majątku przed wierzycielami;
  • Poufność;
  • Przejrzystość przepisów podatkowych;

Wielu przedsiębiorców i inwestorów, ze względu na bardzo wysokie obciążenia finansowe w swoich krajach, decyduje się na przeniesienie swojej działalności do jurysdykcji  offshore, ponieważ  proponują  one elastyczne rozwiązania podatkowe, aby pobudzić rozwój gospodarki na swoim terenie.  

Czy należysz do osób, dla których raj podatkowy będzie idealnym posunięciem biznesowym?