Elmerson

Rejestracja spółki w dowolnym zakątku świata jeszcze nigdy nie była tak prosta...

Czy warto optymalizować koszty?

Optymalizować czyli zmniejszać koszty. Zmniejszone koszty podatkowe powodują wzrost wolnych środków pieniężnych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Więc warto ponieważ śrdoki te:

  • stanowią dodatkowe źródło dochodu
  • mogą być przeznaczone na dalszy rozwój firmy
  • mogą poprawić jej konkurencyjność

Znalezienie zewnętrznych źródeł kapitału to często trudne wyzwanie. Dlatego zmniejszenie kosztów podatkowych jest zwykle pierwszą linią obrony dla właścicieli  firm. Optymalizacja podatkowa stanowi dodatkowe źródło gotówki. Im niższa łączna stopa podatkowa firmy, tym więcej środków finansowaych pozostaje na koncie na koniec roku rozliczeniowego do ponownego zainwestowania w przedsiębiorstwie.  

Czy aby jest to legalne?

Należy wyraźnie podkreślić różnicę pomiędzy uchylaniem się od opodatkowania a optmalizacją podatkową. Uchylanie się to według polskiego kodeksu: „niezgodne z prawem działanie podatnika zmierzające do obejścia podatków nakładanych na dochody pochodzące z legalnych źródeł”. Konsekwencją takiego postępowania są sankcje państwa wobec podatnika, który się uchyla.

Czym innym jest redukowanie opodatkowania, inaczej unikanie. Jest to  po prostu zmniejszanie obciążeń, możliwe przy wykorzystaniu sposobów będących w zgodzie z przepisami prawa podatkowego. Ma na celu redukcję zobowiązań w celu uzyskania korzyści dla podatnika, ale równocześnie w zgodzie z obowiązującym prawem.

Optymalizować czy planować?

Optymalizować czyli redukować. Już sama myśl, że redukujemy  podatki przyprawia nas o niepokój. Czy aby nam wolno? Jeśli tak – jak daleko możemy się posunąć? I co nam grozi?

W praktyce wykorzystuje się również pojęcie stanowiące synonim unikania, mianowicie planowanie. Tu powiemy o międzynardowym planowaniu podatkowym, czyli planowaniu wykorzystującym znajomość systemów prawnych różnych krajów,  oraz przepisów podatkowych, a szczególnie ich stosowania i egzekwowania.

Złożone planowanie międzynarodowe czyli „inżynieria podatkowa”

Dlaczego inżynieria? Ponieważ jak w przypadku inzynierii jest to planowanie i realizowanie projektu o wysokim stopniu skomplikowania. Wymaga ono drobiazgowej znajomości prawa podatkowego różnych jurysdykcji oraz umiejętności wykorzystania systemu prawnego na  korzyść przedsiębiorcy. Zwykle rolę kluczową odgrywają tu podpisane między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wymianie informacji podatkowej. Istnieją również inne czynniki bezpośrednio wpływające na zmniejszenie obciążen podatkowych.  

Z jednej strony wygląda to dośc poważnie, biorąc pod uwagę stopień złożonośći przedmiotu. Aby zaplanować korzystne rozwiązanie trzeba mieć wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Trzeba też tę wiedzę i umiejętności ciągle pogłębiać i poszerzać, albowiem rządy państw dokładają wszelkich starań, by pozbawić podatnika opcji innych niż płacenie wysokiego podatku. W konsekwencji jednak przypomina to nieco zabawę w kotka i myszkę. Ustawodawcy nieustannie usuwają wszelkie luki, doradcy i przedsiębiorcy niezmiennie i pracowicie szukają kolejnych, otwierających jeszcze szersze możliwości.