Elmerson

Rejestracja spółki w dowolnym zakątku świata jeszcze nigdy nie była tak prosta...

Nota Prawna

Strona www.ellmerson.com oraz wszystkie zawarte w na niej informacje i materiały stanowią własność  firmy Ellmerson Ltd. z siedzibą główna w Hong Kongu i jest przez nią obsługiwana. Dostęp do strony lub korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia.

Teksty, dane oraz materiały opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na stronie internetowej www.ellmerson.com stanowią własność intelektualną Ellmerson Ltd. i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

Wszystkie znaki towarowe wykorzystane w witrynie www.ellmerson.comstanowią własność Ellmerson Ltd. i są prawnie zastrzeżone.

Wykorzystanie niniejszej witryny, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody Ellmerson Ltd. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody Ellmerson Ltd.

Ellmerson Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność do serwisów internetowych, do których na niniejszej stronie internetowej zamieszczone zostały stosowne odnośniki (linki).

Ellmerson Ltd. nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. Ellmerson Ltd. nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Ellmerson Ltd. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Ellmerson Ltd. odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie za proces rejestracji podmiotów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi na terenie danego państwa. Ellmerson Ltd. Nie ponosi odpowiedzialności za działania zarejestrowanych już podmiotów działających wbrew prawu i porozumień międzynarodowych.

Wszelkie spory i rozbieżności, które mogą wyniknąć z umów miedzy stronami lub w związku z nimi, wliczając spory odnośnie jej ukończenia, mocy wiążącej, zmian i rozwiązania, Strony będą próbować rozwiązywać poprzez negocjacje.

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia strony poddadzą się arbitrażowi Sądu Arbitrażowego w Wielkiej Brytanii. Postanowienia tej instytucji uznane będą za wiążące.

Umowy zawarte z firmą Ellmerson Ltd. podlegają przepisom Hong Kongu.